Deze site vereist Javascript om goed te kunnen functioneren. Gelieve Javascript toe te staan in uw browseropties.

Artexis ondertekent 20-jarig concessiecontract voor Namur expo

BEP en Eric Everard (CEO Artexis Group) ondertekenden op 14 januari 2013, de hernieuwde concessie van openbare dienstverlening voor het beheer van Namur expo (het Palais des Expositions van Namen).

Artexis was sinds 2002, voor een periode van 10 jaar, de huidige beheerder van de expohallen.
Na afloop van deze termijn heeft BEP, eigenaar van de gebouwen, een aanbesteding uitgeschreven voor de hernieuwing van deze concessie. Artexis bleek de beste kandidaat en krijgt daarom deze opdracht voor een nieuwe termijn van 20 jaar (tot 31 december 2032).

Een infrastructuur die voortdurend evolueert

Sinds 2002 heeft BEP, die nog altijd eigenaar is van de gebouwen, geregeld de nodige investeringen gedaan om Namur expo in staat te stellen kwaliteitsvolle evenementen te ontvangen in de beste omstandigheden.
In 2003 heeft BEP een nieuwe onthaalruimte gecreëerd (de Dôme), de ingangssluizen afgebroken en de verschillende gevels gerenoveerd (aan de Rue des Bas Prés, de Place Ryckmans en de Avenue Vrithoff) voor een totaal bedrag van 1.268.000 euro.

In 2007 werd de conferentiezaal op de eerste verdieping volledig heringericht, evenals de toegang ertoe (afschaffing van de grote trappen, sluiting van de toegangsgalerij). Deze zaal is vandaag aangepast en uitgerust voor de organisatie van seminaries en conferenties tot 220 personen.

In 10 jaar tijd is ongeveer 1.300.000 euro geïnvesteerd (vernieuwing van de verwarming, renovatie van het dak, het sanitair, de verlichting, …) om de infrastructuur te onderhouden en te verbeteren (met name voor een beter energiebeheer).

10 jaar activiteiten in Namur expo

De naambekendheid van Namur expo is de voorbije 10 jaar voortdurend toegenomen, niet alleen in België maar ook in de omringende landen (Frankrijk, Nederland, …). Ook de bezettingsgraad is aanzienlijk gestegen met de organisatie van een almaar groeiend aantal manifestaties.

In 2002 organiseerde Namur expo 24 evenementen. In 2011 vonden er niet minder dan 42 manifestaties plaats, die samen meer dan 278.000 bezoekers trokken.
De belangrijkste beurzen vandaag zijn: Bois & Habitat, Energie & Habitat, Antica Namur, Valériane en Batireno. De ruimtes staan ook ter beschikking van openbare en private instellingen voor de organisatie van specifieke evenementen (examens, soupers, colloquia, conferenties, …).

Het publiek-private partnership tussen BEP en Artexis heeft Namur expo in staat gesteld zich te ontwikkelen en niet alleen een belangrijke speler te worden in het Belgische beurzenlandschap, maar ook bij te dragen tot de bekendheid van Namen als hoofdstad van Wallonië.

Eric Everard, ‘Manager de l’année 2012’ volgens Trends-Tendances

BEP vernam met genoegen dat Eric Everard, CEO van Artexis Group, op woensdag 9 januari jongstleden door het magazine Trends-Tendances verkozen is tot ‘Manager de l’année 2012’. BEP is verheugd om zo’n bedrijfsleider als partner te hebben voor het beheer van Namur expo.

Geschiedenis van het Palais des Expositions van Namen

In 1958, na de Wereldtentoonstelling in Brussel, werd het Paleis van de Voedingsnijverheden opgekocht door de Provincie Namen, gedemonteerd en heropgebouwd in Salzinnes. In 1961 vonden hier de eerste tentoonstellingen plaats : de Exposition Officielle Annuelle (georganiseerd door de Provincie Namen) en de Landbouwbeurs van Wallonië. Drie jaar later, in 1964, droeg de provincie het beheer over aan BEP.

In 1972-1973 werden er werkzaamheden uitgevoerd om het bestaande Paleis te vergroten en werd ook een nieuwe hal gebouwd (hal 2).
In 2002 veranderde het Palais des Expositions radicaal van look. In die periode werd een parkeerterrein van 475 plaatsen ingericht op de site van het vroegere stadion Kinet, in samenwerking met de RUE (Régie Urbaine de l’Equipement), voor een totaal bedrag van 1.621.000 euro, waarvan 717.000 euro door BEP ten laste werd genomen. Tegelijkertijd werd de Avenue Vrithoff heraangelegd met nieuwe trottoirs, bushaltes en aanplantingen, waardoor deze laan het uitzicht kreeg van een echte toegang tot de stad.

Nog altijd in 2002 besloot BEP als beheerder van de installaties om het beheer van Namur expo toe te vertrouwen aan een privépartner die gespecialiseerd was in de organisatie van beurzen en salons. De N.V. Artexis kreeg deze opdracht voor een periode van 10 jaar, dus tot 31 december 2012.

Verantwoordelijke communicatie BEP:

Ingrid BERTRAND - E: ibe@bep.be  
Met het voortzetten van uw bezoek aan de website, accepteert u het gebruik van cookies om op maat gemaakte aanbiedingen en diensten aan te bieden. Lees meer